Łukasz Ratka

Digital Transformation Leader
BNP Paribas Securities Services
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Łukasz rozpoczął swoją karierę w IBM w 2015 roku, pracując przy projektach związanych z automatyzacją oraz migracją serwerów.
Dołączył do BNP Paribas Securities Services w lutym 2018 roku jako Project Manager pracujący przy wdrażaniu Robotów RPA.
Przejął rolę Lidera Zespołu Cyfrowej Transformacji i odpowiada za instytucję Digital Ambasadorów, koordynuje naszą współpracę z zewnętrznymi firmami oraz monitoruje działania zespołu w zakresie poszukiwania i wdrażania nowych inicjatyw w ramach RPA / AI.