Paweł Stanaszek

V-ce Prezes ds. Strategii IT
Business Support Solution (Grupa Pelion)
Łódź
Poinformuj o wystąpieniu:

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w IT w organizacjach finansowych, retail oraz w administracji państwowej zarówno w rolach technicznych jak i managerskich. Obecnie odpowiedzialny głównie za strategię IT w Business Support Solution S.A. (grupa Pelion), gdzie kluczowe działania obejmują implementację automatyzacji na tle wdrożenia systemu klas ERP, HR oraz bieżącej obsługi klientów.