Zbigniew Kępiński

Menadżer Działu Innowacji (Genius Lab)
Grupa Raben
Robakowo k/Poznania
Poinformuj o wystąpieniu:

Z informatyką i logistyką związany od ponad 25-tu lat. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Logistyki, posiadacz certyfikatu European Senior Logistician Europejskiego Towarzystwa Logistycznego ELA, od ponad 3 lat menadżer Działu Innowacji Grupy Raben (Genius Lab), zawodowo pasjonat nowoczesnych rozwiązań na styku biznesu i IT, nowoczesnych platform BI, zwinnych metod zarządzania projektami oraz szeroko pojętej automatyki i robotyki.
Kierował wieloma projektami i wdrożeniami na platformach Low-Code/NoCode, RPA, BI oraz IoT.
Prywatnie fan platform VOD oraz muzyki rockowej.
Genius Lab to Dział R&D Grupy Raben odpowiedzialny za dostarczanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wspomagających lub rozszerzających zakres świadczonych usług lub poprawiający sprawność organizacyjną grupy. W zakresie poszukiwań i badań Genius Lab znajdują się m.in. kluczowe elementy związane z Logistyką 4.0